Uprava

Općina Tinjan

Tinjan 2, 52444 Tinjan
tel: +385 52 626 090
tel / fax: +385 52 496 285


Načelnik

Goran Hrvatin
mobile: +385 98 945 4580
e-mail: goran.hrvatin@tinjan.hr


Jedinstveni upravni odjel

Jasmina Cvitan Lakača – pročelnica jedinstvenog upravnog odjela
mobile: +385 52 626 290
e-mail: jasmina@tinjan.hr

Bojana Bonašin – administrativni tajnik
mobile: +385 52 626 090
e-mail: opcina@tinjan.hr

Darko Žiković – suradnik za razvojne projekte
mobile: +385 52 626 090
e-mail: darko.zikovic@tinjan.hr

Vedran Fabris – komunalni redar
mobile: +385 52 626 090
e-mail: vedran.fabris@tinjan.hr


Predstavničko tijelo - općinsko vijeće za mandatno razdoblje 2021-2025 

Siniša Mršić
e-mail: mr.sini@gmail.com
stranka: Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

Ivan Mofardin
e-mail: ivan.mofardin@gmail.com
stranka: Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

Maja Perčić
e-mail: mdruzetic2000@yahoo.com
stranka: Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

Igor Antolović
e-mail: igor.martinela@gmail.com
stranka: Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

Katarina Bratulić
e-mail: katarina.bratulic@gmail.com
stranka: Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP

Davor Šuran
e-mail: davor.suran@allianz.hr
stranka: Istarski demokratski sabor - IDS

Sandi Bančić
e-mail: sandv.veleprodaja@gmail.com
stranka: Istarski demokratski sabor - IDS

Dario Sirotić
e-mail: dario.sirotic@inet.hr
stranka: Istarski demokratski sabor - IDS

Boris Mofardin
e-mail: mofardin.boris@gmail.com
stranka: Hrvatska demokratska zajednica - HDZ